Multimedijos ir interneto technologijų programa

Bakalauro studijų programa
MULTIMEDIJOS IR INTERNETO TECHNOLOGIJOS

I kursas
Semestras Dalykų pavadinimai Dalykų kodai Kreditai
Pirmas Matematika 1 MAT1021 6
Informacinės technologijos ir programavimo pagrindai INFN1009 6
Audiovizualinio meno pagrindai INF1009 4
A-B grupės dalykai   14
Iš viso semestre: 30
Antras Matematika 2 MAT1022 6
Programavimo technologijos INF2027 4
Kūrybinės multimedijos pagrindai INF2029 4
Vizualinės komunikacijos pagrindai INF1019 4
Diskrečios struktūros ir matematinė logika INFN1006 4
A-B grupės dalykai   8
Iš viso semestre: 30
II kursas
Semestras Dalykų pavadinimai Dalykų kodai Kreditai
Trečias Geometrija multimedijoje MAT2025 6
Kompiuterių architektūra ir operacinės sistemos INF3064 5
Duomenų bazės ir informacinės sistemos INF2022 6
Kompozicijos pagrindai INF2024 4
A-B grupės dalykai   10
Iš viso semestre: 31
Ketvirtas Tikimybių teorija ir matematinė statistika MAT1013 6
C# ir duomenų struktūros INF2043 5
Multimedijos fizika INF2026 4
Programinės įrangos inžinerija INF4019 6
Skaitmeninis garsas INF1012 4
Kompiuterių tinklai INF3059 5
Iš viso semestre: 30
III kursas
Semestras Dalykų pavadinimai Dalykų kodai Kreditai
Penktas Grafika ir vizualizavimas INF2044 5
Kompiuterio vartotojo sąsaja INF3060 5
Virtualių aplinkų ir kompiuterinių žaidimų programavimas  INF3056 6
A-B grupės dalykai   8
Pasirenkamas dalykas (1)
Realaus laiko sistemų internete inžinerija INF4022 4
Išplėstinės realybės inžinerija INF4025 4
Iš viso semestre: 28
Šeštas Interneto technologijos INF3002 6
Dirbtinis intelektas žaidimuose INF3065 4
Algoritmų analizė INF2041 5
Projektų valdymas INF3057 4
A-B grupės dalykai   6
Pasirenkamas dalykas (1)
Interaktyvi multimedija ir animacija INF3055 6
Saitynų grafinis dizainas INF3058 6
Iš viso semestre: 31
IV kursas
Semestras Dalykų pavadinimai Dalykų kodai Kreditai
Septintas Kursinis darbas INF4024 5
Audiovizualinės technologijos INF4048 5
Tiksliųjų mokslų kalba INF2020 3
Robotika INF3063 5
Autorių teisės ir skaitmeninio turinio valdymas INF4033 4
A-B grupės dalykai   4
Pasirenkamas dalykas (1)
Erdvinių vaizdų sintezė INF3026 4
Informacinių sistemų saugumas INF4012 4
Iš viso semestre: 30
Aštuntas Gamybinė praktika INF4028 15
Bakalauro darbas   15
Iš viso semestre: 30
Viso kreditų programoje: 240