Pradėtos įgyvendinti „Erasmus+“ CBHE projekto dComFra mokymų veiklos

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) įgyvendina ir koordinuoja „Skaitmeninio raštingumo sistema Ukrainos mokytojams ir piliečiams“ (akronimas – dComFra) projektą, kuriuo siekiama tobulinti ir skatinti skaitmeninio raštingumo plėtrą Ukrainoje, pritaikant skaitmeninio raštingumo sistemą mokytojams ir piliečiams.

Šių metų sausio 16 – 18 dienomis įvyko pirmasis „Erasmus+“ „Gebėjimų ugdymas aukštojo mokslo srityje“ priemonės projekto dComFra (Nr. 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP) konsorciumo susitikimas VDU. Jo  metu buvo pristatytas ir aptartas esminis projekto tikslas – atsižvelgiant į Europoje vyraujančias tendencijas, tobulinti ir skatinti skaitmeninio raštingumo plėtrą Ukrainoje, pritaikant skaitmeninio raštingumo sistemą mokytojams ir piliečiams. Susitikimo metu pristatytos pagrindinės projekto veiklos, veiklų įgyvendinimo grafikas, sudarytos darbo grupės, išrinktas ir patvirtintas priežiūros komitetas.

Prabėgus mėnesiui vasario 18 – 22 dienomis Kaune suoragnizuoti pirmieji mokymai partneriams iš Ukrainos. Mokymuose dalyvavo 24 dalyviai iš 7 Ukrainos universitetų, Ukrainos Švietimo ir mokslo ministerijos, Ukrainos IT profesionalų asociacijos. Mokymus organizavo Vytauto Didžiojo universiteto ir Informacinių Technologijų Instituto atstovai. Mokymuose taip dalyvavo ir Karintijos Taikomųjų Mokslų Universiteto atstovas iš Austrijos, atsakingas už mokymų kokybės stebėseną. Pagrindinis mokymų tikslas supažindinti Ukrainos partnerius su skaitmeninių kompetecijų plėtra, kylančiais iššūkiais ir jų sprendimo būdais Lietuvoje, pagrindiniais strateginiais dokumentais. Buvo suorganizuoti du webinarai su Europos ECDL fondo atstovu iš Airijos dr. Jakub Christoph bei Švietimo ir mokslo departamento atstovais prie EK Briuselyje. Mokymuose taip pat pristyta Lietuvos Nacionalinė skaitmeninė koalicija, jos programa, įgyvendinami uždaviniai.

Pranešimus mokymuose skaitė ne tik VDU ir ITI atstovai, bet ir ekspertai iš Lietuvos Ekonomikos ir Inovacijų ministerijos, Lietuvos Pramoninkų konfederacijos, Kauno Mokslo ir Technologijų parko, asociacijos „Langas į ateitį“, Nacionalinės distancinio mokymo asociacijos. Mokymų metu suorganizuoti pažintiniai vizitai į VDU Informatikos fakultetą ir Vilniaus universiteto Kauno Fakultetą. Mokymų dalyvius priėmė VDU rektorius prof. Juozas Augutis. Susitiko metu pasirašyti bendradarbiavimo memorandumai su Nacionaliniu Taraso Ševčenkos universitetu Kijeve ir Nacionaliniu Michailo Ostrogradskio universitetu Kremenčuge.

Informacijos šaltinis