Projekto dComFra mokymai Prahos gyvybės mokslų universitete


Įgyvendinant Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) koordinuojamą projektą „Skaitmeninio raštingumo sistema Ukrainos mokytojams ir piliečiams“ (Nr. 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP, akronimas – dComFra), kuriuo siekiama tobulinti ir skatinti skaitmeninio raštingumo plėtrą Ukrainoje, partneriams iš Ukrainos šių metų balandžio 8-11 dienomis Prahos Gyvybės mokslų universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Informacinių technologijų departamente buvo surengti „Erasmus+“ mokymai.

Įžanginį žodį tarė renginio organizatorius PhD Miloš Ulman. Prahos Gyvybės mokslų universitetą pristatė pirmasis prorektorius Prof. Michal Loštak. Mokymų metu renginio dalyviai buvo supažindinti su skaitmeninių kompetencijų formavimo strategija Čekijos respublikoje, pasidalinta praktine patirtimi lavinant IKT įgūdžius (PhD Miloš Ulman). Pranešimų metu daug dėmesio buvo skiriama IKT mokymui Prahos Gyvybės mokslų universitete, t.y., inovatyviems programavimo mokymo metodams (Jan Pavlik), operacinių sistemų, kompiuterių tinklų mokymo aspektams (PhD Pavel Šimek). Savo patirtimi apie užsienio studentų skaitmeninių kompetencijų ugdymą pasidalino John Sabou. PhD Petr Benda išsamiai pristatė universitete naudojamas virtualias mokymo aplinkas Moodle ir Adobe Connect ir jų naudojimo dėstomiems dalykams praktikas.

Dalyviai apsilankė universiteto testavimo centre, GIS ir Big Data, CISCO akademijos bei Žmogaus elgsenos tyrimų ir virtualios realybės laboratorijose, kuriose buvo supažindinti su turima įranga ir vykdomais darbais. Laboratorijas pristatė PhD Vaclav Lohr, PhD Jan Masner, PhD Pavel Šimek, PhD Petr Benda.

Mokymų metu Dr. Karel Charvat, turintis ilgametę patirtį vykdant įvairius tarptautinius IKT projektus, pristatė DigiKoalice Czech National Coalition for Digital Jobs) koaliciją, kuri vienija vyriausybines institucijas, IT kompanijas, mokymo įstaigas, pelno nesiekiančias organizacijas IKT sektoriuje. Ši koalicija siekia tobulinti piliečių skaitmeninį raštingumą, didinti jų galimybes įsijungti į darbo rinką.