„Skaitmeninio raštingumo sistema Ukrainos mokytojams ir piliečiams / dComFra“

ERASMUS + programos projekto „Skaitmeninio raštingumo sistema Ukrainos mokytojams ir piliečiams / dComFra“ baigiamoji konferencija

Šių metų spalio 25 dieną Vytauto Didžiojo universitete (VDU) vyko baigiamoji tarptautinio ERASMUS+ programos projekto „Skaitmeninio raštingumo sistema Ukrainos mokytojams ir piliečiams / dComFra“ įgyvendinto pagal priemonę „Gebėjimų ugdymas aukštojo mokslo srityje“ konferencija. Projektas, koordinuojamas VDU Informatikos fakulteto, pradėtas vykdyti dar 2018 metais. Konsorciumą sudarė 15 partnerių iš 6 šalių.

Šio projekto tikslas – tobulinti ir skatinti skaitmeninio raštingumo (SR) plėtrą Ukrainoje; suderinti ją su Europos tendencijomis, pritaikant skaitmeninio raštingumo sistemą mokytojams ir piliečiams; reformuoti mokytojų kvalifikacijos kėlimą ir perduoti geriausią praktiką, kaip apskritai galėtų būti toliau tobulinamas skaitmeninis raštingumas, jį pritaikant aukštojo mokslo sektoriaus iššūkiams visoje visuomenėje; įkurti Ukrainos nacionalinę skaitmeninę koaliciją (UNSK).

Įgyvendinant projekto tikslus buvo atlikta:

  • ES DigComp analizė;
  • skaitmeninio raštingumo poreikių analizė Ukrainoje;
  • sukurta dComFra tinklo koncepcija ir struktūra;
  • įsteigti 7 skaitmeninio raštingumo centrai, sukurta SR elektroninė mokymosi platforma bei 22 mokymosi moduliai su praktinėmis užduotimis mokytojams bei kitoms skirtingoms piliečių grupėms;
  • atlikti pilotiniai mokymai su daugiau nei 1700 įvairių socialinių grupių atstovais;
  • siekiant geresnio sklaidos efektyvumo plėtojant skaitmeninius įgūdžius plačiąjai visuomenei, įkurta Ukrainos nacionalinė skaitmeninė koalicija.

Konferencijos metu buvo apžvelgti projekto laikotarpiu pasiekti rezultatai bei jų svarba tolimesnei jų plėtrai Ukrainoje. Ukrainos Švietimo ir mokslo ministerijos atstovė Kateryna Suprun aptarė švietimo sistemos skaitmeninimą bei dComFra projekto rezultatų įtaką šiam procesui. Valeriya Ionan, Ukrainos Skaitmeninės transformacijos ministerijos ministro pavaduotoja pristatė skaitmeninimą Ukrainoje, skaitmeninių įgūdžių vektorius visuomenėje. Tetiana Nanaieva, Ukrainos nacionalinės skaitmeninės koalicijos atstovė, apžvelgė Ukrainos skaitmeninių kompetencijų tinklą ir visuomenės vaidmenį šalies skaitmenizacijoje. Svitlana Shytikova, Nacionalinio Erasmus+ programos biuro Ukrainoje direktorė, papasakojo apie naujus bendradarbiavimo horizontus skaitmeninimo srityje. Claudia Matera, All Digital asociacijos, įsikūrusios Briuselyje ir jungiančios 78 narius visoje Europoje, atstovė, papasakojo ALL DIGITAL skaitmeninio ugdymo veiklą šio paneuropinio tinklo rėmuose. Pranešimus taip pat skaitė Ukrainos bei Austrijos ir Čekijos universitetų atstovai, iš viso konferencijoje dalyvavo per 100 dalyvių iš įvairių šalių.