Svarbi informacija dėl studijų proceso organizavimo

Gerbiama Vytauto Didžiojo universiteto bendruomene,

Reaguojant į sudėtingėjančią situaciją šalyje dėl COVID-19 rizikos grėsmės ir vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministro, Sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo rekomendacijomis aukštosioms mokykloms vykdyti studijų procesą nuotoliniu būdu bei įvertinus VDU akademinių padalinių siūlymus dėl studijų organizavimo, įvedami šie studijų ir darbo organizavimo pakeitimai Vytauto Didžiojo universitete:

 • Nuo pirmadienio, spalio 26 d., visi studijų užsiėmimai, išskyrus tuos, kuriems reikalinga speciali įranga ar infrastruktūra, ir tuos, kuriuos studijų padaliniai nurodė kaip būtinus užbaigti kontaktiniu būdu dėl praktinių darbų, bus vykdomi nuotoliniu būdu.
 • Nuo  lapkričio 3 d., antradienio, visi studijų užsiėmimai, išskyrus laboratorinius ir praktinius, kuriems reikalinga speciali įranga, bus vykdomi tik nuotoliniu būdu.

Taip pat numatomi šie pokyčiai „VDU Menų centro“, „VDU sporto centro“ ir studentų organizacijų veiklose:

 • „Menų centro“ ir „Sporto centro“ kolektyvai veiklas po spalio 30 d. organizuos nuotoliniu būdu. Jos bus atnaujintos atsižvelgiant į LR Vyriausybės rekomendacijas.
 • Visos studentų organizacijos nuo spalio 26 d., bet ne vėliau kaip nuo lapkričio 3 d., renginius, susirinkimus, atrankas turėtų planuoti vykdyti nuotoliniu būdu.

Planuojama, jog šį studijų semestrą baigsime nuotoliniu būdu.

Studentai, kuriems siekiant užtikrinti kokybišką studijų procesą yra reikalinga speciali programinė įranga, bus informuoti ateinančios savaitės pradžioje.

Dėl Bibliotekos darbo laiko ir aptarnavimo sąlygų pasikeitimo nuo spalio 28 d.

COVID-19 viruso plitimo metu biblioteka prašo saugoti save ir kitus, laikytis saugumo rekomendacijų.

Bibliotekoje privaloma:

 • dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones;
 • dezinfekuoti rankas;
 • dėvėti pirštines dirbant su bibliotekos įranga ir knygomis;
 • tarp lankytojų darbo vietų laikytis ne mažesnio kaip 2 m atstumo; skolinantis ar grąžinant leidinius savitarnos įrenginiais, o taip pat prie darbuotojų stalų laikytis 1 m atstumo;
 • laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo;
 • draudžiama lankytis sergantiems, jaučiantiems peršalimo simptomus ar karščiuojantiems, taip pat esantiems izoliacijoje.

Papildomos sąlygos:

 • Biblioteka aptarnauja tik Universiteto bendruomenės narius, kurie įeidami užsiregistruoja (išorės lankytojai aptarnaujami tik iš anksto užsiregistravus);
 • Esant dideliam lankytojų skaičiui, biblioteka gali riboti lankytojų srautą;
 • Sugrąžinti leidiniai kitam lankytojui išduodami po paros, pasibaigus leidinių karantinui.

Nuotolinės paslaugos

Biblioteka vykdo nuotolines paslaugas, teikia konsultacijas e. paštu, telefonais.

Nuotolinės paslaugos. Studijoms, mokslinei veiklai kviečiame naudotis Bibliotekos svetainės vieno langelio principu organizuota paieška įvairiuose ištekliuose (Universiteto bibliotekos kataloge, virtualioje bibliotekoje, prenumeruojamose duomenų bazėse, mokslo valdymo sistemoje (VDU CRIS), Lietuvos akademinėje e. bibliotekoje (eLABa) ir pasauliniuose akademiniuose atvirosios prieigos ištekliuose). Jei norėsite skaityti surastus, bet Universiteto licencijuojam​us e. išteklius, prisijunkite per nuotolinę prieigą (įveskite Universiteto el. pašto prisijungimo duomenis (naudotojo vardas: vardas.pavardė; slaptažodis: e. pašto slaptažodis).  Naudodamiesi nuotolinės prieigos paslauga galite atskirai jungtis prie daugiau nei 58 prenumeruojamų duomenų bazių. Taip pat rekomenduojame naudotis virtualaus kultūros paveldo epaveldas.lt bei interaktyvios bibliotekos portalais ibiblioteka.

Kviečiame susipažinti su vaizdo pristatymais (https://biblioteka.vdu.lt/studijoms/mokymai/) apie bibliotekos informacijos išteklius, jų paieškos ir prieigos prie jų galimybes, surastos reikalingos informacijos tvarkymą bei citavimą.

Bibliotekos padalinių darbo laikas nuo spalio 28 d.

  I II III IV V VI
Leonido Donskio biblioteka (V. Putvinskio g. 23, I a.) 10-19 10-19 10-19 10-19 10-18 10-16
Mykolo Romerio biblioteka (Jonavos g. 66 -106) 10-18 10-18 10-18 10-18 10-17 10-16
Vaclovo Biržiškos biblioteka (K. Donelaičio g. 52 – 2 a.)   9-17   9-17 9-17   9-17 10-17
Žemės ūkio akademijos biblioteka. Centrinė biblioteka (Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno r.) 10-18 10-18 10-18 10-18 10-17 9-14*
Žemės ūkio akademijos biblioteka. Mokymo literatūros  biblioteka (Universiteto g. 10–200, Akademija, Kauno r.) 10-18 10-18 10-18 10-18 10-17 9-14*
Švietimo akademijos biblioteka (T. Ševčenkos g. 31, Vilnius)   9-17   9-17   9-17   9-17 10-17 9-14*
Muzikos akademijos biblioteka (V. Čepinskio g. 5 -429)   9-17   9-17   9-17   9-17 9-15.30
Prezidento V. Adamkaus biblioteka (S. Daukanto g. 25, I a.)   9-17   9-17   9-17   9-17 9-15.30

*11.07; 11.21

Konsultacijos e. paštu, telefonais:

 • Informacija apie vartotojų aptarnavimą, leidinių pratęsimą – info@bibl.vdu.lt; tel. (8 37) 327861;
 • Informacija apie duomenų bazes, elektronines tezes ir disertacijas (ETD) – db@bibl.vdu.lt; tel. (8 37) 327864, mob. (8 699) 46280;
 • Informacija apie mokslo publikacijų registravimą ir ataskaitų rengimą – mokslo.publikacijos@vdu.lt; tel. (8 37) 327864, mob. (8 699) 46280;
 • Informacija apie leidinių komplektavimą – info@bibl.vdu.lt; tel. (8 37) 327862, mob. (8 611) 94583;
 • Informacija apie tarpbibliotekinį abonementą (TBA) – tba@bibl.vdu.lt; tel. (8 37) 327861, mob. (8 616) 82502;
 • Bendra informacija – info@bibl.vdu.lt; tel. (8 37) 327861.

 

Neakademinių padalinių maloniai prašome pagrindinių funkcijų vykdymo procesą organizuoti taip, kad būtų galima užtikrinti darbuotojų saugumą: riboti padalinio darbuotojų fizinį kontaktą ne tik su lankytojais, bet ir su kolegomis iš kitų padalinių bei nebūtiną lankymąsi kituose Universiteto padaliniuose ar patalpose. Taip pat, kartu su padalinių vadovais apsvarstykite galimybę organizuoti darbą nuotoliniu būdu, jei darbo funkcijų įgyvendinimui nėra būtina atvykti į Universitetą, o nuotoliniam darbui sąlygos yra tinkamos.

 Rektoriaus įsakymas dėl studijų organizavimo proceso

Atsižvelgiant į situaciją, informacija bus nuolat atnaujinama. Ją taip pat galite sekti specialiame puslapyje universiteto svetainėje.