T. Krilavičius atstovaus Lietuvai NATO STO darbo grupėje

VDU Informatikos fakulteto Taikomosios informatikos katedros vedėjas, profesorius Tomas Krilavičius atstovaus Lietuvai Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (angl. NATO – North Atlantic Treaty Organization) Mokslo ir technologijų organizacijos (angl. STO – Science and Technology Organization) darbo grupėje „Tiriamoji vizuali analitika“ (angl. Exploratory Visual Analytics), kurios darbo tikslas yra sukurti metodus, leidžiančius vizualizuoti didelius heterogeniškų duomenų kiekius, taip palengvinant jų analizę ir sprendimų priėmimą.

Prof. dr. Tomas Krilavičius pateikė paraišką atstovauti Lietuvai NATO STO darbo grupėje Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai (MITA), o pastaroji pateikė rekomendacijas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai, kuri ir priėmė galutinį sprendimą, kas atstovaus šaliai.

„Šioje tarptautinėje darbo grupėje bus atliekami įvairūs tyrimai, bandymai, kuriais siekiama optimizuoti NATO duomenų vizualizacijos sistemas ir tuo pačiu, nuolat bendraujant su šalies krašto apsaugos ministerijos ekspertais, kariškiais, atstovauti Lietuvos interesams“, – teigia NATO STO darbo grupės „Tiriamoji vizuali analitika“ Lietuvos atstovas prof. dr. T. Krilavičius.

Pirmasis Tomo Krilavičiaus susitikimas su NATO šalių narių atstovais – įvairių sričių mokslininkais ir kariškiais – STO darbo grupėje turėtų įvykti jau gegužės mėnesį.

Plačiau apie prof. dr. Tomą Krilavičių

Tyrinėjamos sritys: Duomenų vizualizavimo ir analizės metodų (mašininis mokymas, dirbtinis intelektas) taikymai įvairiose srityse (pvz. politikos moksluose); kalbos technologijos ir jų taikymai.

Tomas Krilavičius yra informatikas, Informatikos fakulteto profesorius, Baltijos pažangių technologijų instituto Informacinių technologijų krypties vadovas, Lietuvos mokslininkų sąjungos narys, kompiuterinės teksto analizės ir paieškos sistemų kūrimo bendrovės „TokenMill“ įkūrėjas.

Tarp jo mokslinių interesų ir kompetencijų – kiberfizinės sistemos, hibridinės sistemos, formalus kritinių sistemų modeliavimas, įrankių integravimas, kalbos apdorojimo technologijų taikymas programinėje įrangoje ir t. t.

Mokslininkas yra dirbęs tyrėju Tvento universitete (Nyderlandai), kur įgijo ir daktaro laipsnį, taip pat – projektų vadovu, interneto technologijų grupės vadovu.

T. Krilavičius aktyviai dalyvauja arba dalyvavo įvairiuose moksliniuose projektuose, skirtuose klientų aptarnavimo sistemos užklausoms, lituanistiniams skaitmeniniams ištekliams, e-demokratijai, praktinių IT įgūdžių ugdymui tęstinėse studijose, hibridinėms sistemoms, Seimo duomenų rinkimui, archyvavimui ir analizei ir kt.

Daugiau informacijos apie NATO STO.

Informacijos šaltinis