Tarptautinio projekto “Daugiamatis analitinis mokymas”(MATE) veiklų pristatymas Lietuvos pedagogams

2017 m. gegužės 18 d. tarptautinis Erasmus+ KA2 projektas “Daugiamatis analitinis mokymas” (MATE), kuriame VDU Informatikos fakulteto mokslininkai kartu su neuromokslininkais, psichologais ir edukologais iš Ekonomikos ir inovacijų universiteto (Lenkija), Laguna universiteto (Ispanija) bei Alikante universiteto (Ispanija) tiria žaidimo šachmatais įtakas jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų mokymuisi ir kognityvinei raidai, buvo pristatytas Lietuvos pedagogams.  VDU Edukologijos katedros organizuoto diskusijų forumo „Pažanga ir inovacijos ugdyme: kaip tai skatina sėkmingą mokymąsi“ dalyviai domėjosi  virtualios ir papildytos realybės sprendimais švietime, žmogaus ir kompiuterio sąsaja, „griaunančių“ inovacijų socialiniu poveikiu. Švietimo ir mokslo ministerijos  bendrojo ugdymo departamento atstovai pristatė valstybės programos priemones. Mokytojai- ekspertai dalinosi savo patirtimi. Forumo dalyviai diskutavo apie inovacijas ugdymo procese.