Tomas Šliupas

VšĮ Kelių ir transporto tyrimo instituto inžinierius

Mokslai. Teko sėdėti ne vienos aukštosios mokyklos suoluose: 1992-1996 m. informatika (bakalauro studijos) – VDU, 1999-2000 aplinkos inžinerija (antrinio bakalauro studijos) – KTU, 2000-2003 m. vadyba ir verslas (magistro studijos) – VU KHF, 2007-2011 m. transportas (doktorantūros studijos) – KTU.

Darbinė veikla.  Šiuo metu dirbu darbą, glaudžiausiai susijusį su paskutinėmis studijomis: rengiu kelių infrastruktūros plėtros projektus, galimybių studijas, monitoringo ataskaitas, paraiškas ES fondams, dirbu su specializuotomis programomis ir netgi kartais ką nors truputį paprogramuoju. Kadangi išsilavinimo spektras platus, tai ir su ganėtinai įvairiapusiais darbais tenka susidurti.

Studijos VDU. Tai mano pirmasis universitetas, galbūt todėl kažkuo ypatingas… Labai įsiminė laisvė rinktis dalį dėstomų disciplinų, tokiu būdu patiriant daugiau džiaugsmo mokytis tai kas arčiau širdies. Kalbos, menai, socialiniai mokslai paįvairindavo tiksliuosius specialybinius dalykus. Matematikos, informatikos žinios pravertė tolimesnėse studijose, darbuose ir gyvenime.