VDU – atviras pasauliui ir tarptautiškas

Sekuliarėjanti visuomenė neišvengiamai atneša naujų iššūkių. Reportažas apie kitoniškumus ir kaip į juos reaguojame. Taip pat apie smalsumą ir norą sužinoti daugiau, pažinti pasaulį per gyvus patyrimus.

Reportaže pasisakė VDU Informatikos fakulteto studentas iš Nigerijos Pijus Thomas.