VDU IF ALUMNI draugijos 2013 metų visuotinis susirinkimas

2013 m. balandžio 27 d. įvyko eilinis visuotinis VDU IF ALUMNI draugijos narių susirinkimas. VDU Informatikos fakulteto absolventų klubas įkurtas prieš ketverius metus, tad susirinkimas buvo puiki proga aptarti nuveiktus darbus ir naujas idėjas, bei ateities planus.

Ką nuveikėme?

Praėjusiais metais IF absolventų draugija organizavo ar prisidėjo prie septynių renginių organizavimo: sausio 28 d. – informatikos ir matematikos viktorina vyresniųjų klasių moksleiviams „IFtorina“; kovo 24 d. – VDU IF Alumni draugijos visuotinis susirinkimas; balandžio 13 d. – konkursas moksleiviams „Žalios virtualybės‘12“; liepos 27-29 d. – IF Alumni narių vasaros išvyką „IF Alumni vasara“; lapkričio 8 d. – praktinius seminarus „Alumni – studentams“, bei VDU IF Absolvento diena. Daugiau informacijos apie kiekvieną renginį galite rasti https://if.vdu.lt/alumni/renginiai/.

Susirinkimo metu, taip pat, buvo aptartos 2012 metų draugijos išlaidos (renginių kaštai) bei pajamos (nario mokestis ir 2% pajamų mokesčio), kalbėta apie draugijos narius. Džiugu, kad klubo narių vis daugėja – per pastaruosius ketverius metus jų susirinko 30.

Valdybos ir prezidento rinkimai

Kaip ir kasmet, taip ir 2013 metais buvo renkami nauja draugijos valdyba ir prezidentas. Šiemet, draugijos prezidentu išrinktas Edvinas Česnauskas. Į draugijos valdybą išrikti: Inga Žutautaitė, Sigita Pečiulytė, Audrius Radvilavičius, Vitalijus Mačerauskas ir Vidas Kmieliauskas.

Susirinkimo metu aptartos priemones, kaip būtų galima pritraukti į draugiją daugiau narių, paskatinti juos aktyviau dalyvauti klubo veikloje.

Kadangi 2012 m. vykę renginiai buvo sėkmingi, todėl nutarta ir toliau organizuoti tradicinius renginius: „VDU IF Alumni vasara“, praktinius seminarus „Alumni – studentams“ ir „VDU IF Absolvento dieną“. Taip pat, pasiūlyta prisidėti prie renginio, skirto Informatikos fakulteto bendruomenei, organizavimo. Apsvarstytos galimybės dalyvauti susitikime su Informatikos fakulteto programų vertinimo ekspertais.

O po susirinkimo…

Draugijos tikslas – suteikti galimybę bendrauti skirtingų fakulteto laidų absolventams. Kadangi geriausiai sekasi bendrauti neoficialioje aplinkoje, po draugijos veiklos aptarimo bei prezidento ir valdybos rinkimų, visi atvykusieji dalyvavo pietuose jaukioje restorano „Nemuno slėnis“ aplinkoje Birštone, bei pasikaitino pirtelėje, pasilinksmino ir pabendravo vieni su kitais.

Ačiū dalyvavusiems! Nedalyvavusius – kviečiame prisijungti! VDU IF Alumni narių ir bendraminčių niekada nėra per daug!