VDU IF ALUMNI draugijos visuotinis susirinkimas

2010 m. kovo 6 d. vyko pirmasis visuotinis VDU IF ALUMNI draugijos susirinkimas. VDU Informatikos fakulteto absolventų klubas įkurtas prieš metus, tad susirinkimas buvo puiki proga aptarti, ką nuveikėme, kaip sekėsi įgyvendinti veiklos pradžioje numatytus uždavinius, kokius tikslus turime kelti sau ateityje.

Ką nuveikėme?
Visų pirma, mums pavyko perbristi per draugijos registravimo ir jos įstatų tvirtinimo procedūras, ir 2009 m. balandžio 23 d. „VDU IF Alumni draugija“ buvo įregistruota Juridinių asmenų registre. Praėjusiais metais IF absolventų klubas organizavo tris renginius: gegužės 16 d. – VDU IF Absolvento dieną, liepos 24-26 d. – IF Alumni narių vasaros išvyką bei spalio 20 d. – praktinius seminarus „Alumni – studentams“. Daugiau informacijos apie kiekvieną renginį galite rasti {cms_selflink page=”renginiai” text=”čia.”}
Susirinkimo metu, taip pat, buvo aptartos draugijos išlaidos (draugijos registravimo ir renginių kaštai) bei pajamos (nario mokestis ir 2% pajamų mokesčio), kalbėta apie draugijos narius. Džiugu, kad klubo narių vis daugėja – per pastaruosius 2009 metus jų susirinko 23.

Valdybos ir prezidento rinkimai – ko sieksime?
IF Alumni draugija siekia kiekvienam savo nariui suteikti galimybę aktyviai dalyvauti jos veikloje, todėl asociacijos prezidento ir valdybos narių rinkimai organizuojami kiekvienais metais. Šiemet, antrus metus iš eilės, draugijos prezidente išrinkta Asta Pukaitė. Į draugijos valdybą išrikti: Audrius Radvilavičius, Žilvinas Naujalis, Vitalijus Mačerauskas, Sigita Pečiulytė ir Edvinas Česnauskas.
Susirinkimo metu aptartos priemones, kaip būtų galima pritraukti į draugiją daugiau narių, paskatinti juos aktyviau dalyvauti klubo veikloje.
2009 m. vykę renginiai buvo sėkmingi, todėl pasiūlyta tęsti tradicijas ir šiais metais. Kadangi vienas iš draugijos uždavinių yra dalyvauti VDU Informatikos fakulteto veikloje, nutarta padėti rengti viktoriną „IFtorina“ bei dalyvauti renginyje „Moksleivių diena VDU“. Taip pat, apsvarstytos galimybės dalyvauti susitikime su Informatikos fakulteto programų vertinimo ekspertais bei prisidėti prie keleto fakultete vystomų projektų (pvz., „Ateities internetas“).
Visuotinio susirinkimo metu pateiktas Įdomus pasiūlymas – atidaryti Alumni karjeros skiltį VDU IF tinklapyje ir fakulteto skelbimų lentose. Šioje skiltyje būtų pateikiama informacija apie Informatikos fakulteto absolventus. Tokiu būdu, studentai galėtų įsitikinti, jog informatikos ir matematikos studijos Vytauto Didžiojo universitete yra perspektyvios ir teikia daug karjeros galimybių.

O po susirinkimo…
Draugijos tikslas – suteikti galimybę bendrauti skirtingų fakulteto laidų absolventams. Kadangi geriausiai sekasi bendrauti neoficialioje aplinkoje, po draugijos veiklos aptarimo bei prezidentės ir valdybos rinkimų, visi atvykusieji dalyvavo vyno degustacijoje. Kiekvienas dalyvis turėjo puikią progą paragauti skanių ispaniškų, vokiškų ir prancūziškų vynų, sužinoti, kaip juos reikėtų patiekti ir pagal ką galima vertinti jų kokybę. Įspūdžių kupiną dieną užbaigėme Liutonių kaime – pasikaitinome pirtyje, pasilinksminome ir pabendravome vieni su kitais.
Ačiū dalyvavusiems! Nedalyvavusius – kviečiame prisijungti! VDU IF Alumni narių ir bendraminčių niekada nėra per daug!

Mes Jūsų laukiame!