VDU įkurta Skaitmeninės humanitarikos laboratorija

VDU mokslo ir studijų centro bibliotekoje (V. Putvinskio g. 23) pradėjo veiklą Skaitmeninės humanitarikos laboratorija, kuri papildė universiteto mokslo židinių, užsiimančių kompiuterinių technologijų taikymu tyrimuose, gretas. Laboratorijos tikslas – sudominti humanitarinių ir socialinių mokslų studentus ir dėstytojus galimybe tyrinėti juos dominančius reiškinius pasitelkiant kompiuterinius duomenų gavybos, analizės ir vizualizavimo įrankius. Studentai ir dėstytojai galės praktiškai išbandyti įrankius specialiai tam skirtuose laboratorijos kompiuteriuose, aptarti rūpimas temas seminarų metu.

Humanitariką siejame su visuomenės narių sukurtų kultūros artefaktų, apimančių visą socialinio bei kultūrinio gyvenimo raišką, ir susijusių procesų pažinimu.  Svarbi vieta čia tenka etikos klausimams, įskaitant ir pačias visuomenės veiklas bei jų tyrimus. Skaitmeninė humanitarika pasitelkia skaitmenines technologijas dabarties ir istorinių reiškinių tyrinėjimams.

Vytauto Didžiojo universitetas 1989 m. buvo atkurtas Harvardo universiteto liberaliųjų studijų modelio pagrindu, todėl ir dabar, ieškodami naujovių humanitarinių mokslų srityje, pirmiausia pasidomime šio universiteto atliekama veikla, taip pat – Jeilio universiteto veikla, su kurio mokslininkais mus sieja individualūs moksliniai ryšiai. Nors VDU galimybių niekaip negalėtume lyginti su Harvardu ar Jeiliu finansinių bei žmogiškųjų resursų prasme, per šimtmečius suformuotos akademinės kultūros, įskaitant organizaciją, prasme, tačiau galime kai ką pritaikyti esamoms sąlygoms ir ieškoti individualių sprendimų.

Laboratorijos mokymo/si aplinka
Šiuo metu laboratorijos kompiuteriuose patalpinti tekstų analizės įrankiai, socialinių tinklų (asmenų ir grupių bendravimo) tyrimo įrankiai, skaitmeninių  žemėlapių ir laikmačių kūrimo programos, galima mokytis, kaip mašininiu būdu surinkti duomenis iš interneto svetainių ir įvairių duomenų bazių, kaip sukurti tinklalapį ir jame pristatyti tiriamą reiškinį taikant tekstinę, vizualinę ir garsinę medžiagą. Įrankių programėles kuria ir pritaiko Skaitmeninės humanitarikos bendruomenės nariai, kitos yra perkeltos iš interneto.  Šie įrankiai tinka etnologams, antropologams, istorikams, politologams, sociologams, literatūros tyrinėtojams, filosofams ir visiems, kurie dirba su tekstiniais, vizualiniais ir garsiniais duomenimis. Įrankių kolekcija bus pildoma, todėl prie šios veiklos kviečiame prisidėti visus, kuriems būtų įdomu bendradarbiauti kuriant laboratoriją, nepriklausomai nuo to, kur jūs dirbate ar mokotės.  Laboratorijos kompiuteriuose taip pat rasite nuorodas į atviros prieigos duomenų bazes, įdomius skaitmeninės humanitarikos projektus (įskaitant tuos, kuriuos sukūrė VDU studentai) bei mokymo/si priemones. Žaisti su įrankiais ir duomenimis galima ir namų kompiuteryje, jeigu jame yra instaliuota Python programinė kalba, o  norinčius padirbėti prie laboratorijos kompiuterių ir pabendrauti su konsultantais, kviečiame registruotis: https://biblioteka.vdu.lt/studijoms/galimybes-ir-studiju-erdves/patalpu-uzsakymas/

Laboratorija turėtų pasitarnauti ne vien žingeidiems VDU humanitarams ir socialinių mokslų studentams bei dėstytojams, įgyvendinantiems savo projektus, bet ir visiems besidomintiems, nes didelė jos informacijos dalis bus prieinama per internetą. Mažos laboratorijos veikla tokiu būdu peržengia lokalias universiteto ribas ir atsiveria visuomenei. Jos tolimesnis vystymasis susijęs su finansavimo šaltiniais, kurių ieškosime sudėtingoje mokslo finansavimo situacijoje.

Skaitmeninės humanitarikos laboratorijos tinklalapis

Daugiau informacijos