VDU Informatikos fakulteto dekanu patvirtintas prof. dr. Tomas Krilavičius

Sausio 27 d. vykusiame VDU Senato posėdyje, vadovaujantis VDU Statuto 30 str. 10 papunkčio nuostata, rektoriaus teikimu slaptu balsavimu patvirtinti universiteto fakultetų dekanai ir kitų akademinių padalinių vadovai.

VDU Informatikos fakulteto dekanu patvirtintas prof. dr. Tomas Krilavičius.

Taip pat dekanais ir akademinių padalinių vadovais iki rektoriaus kadencijos pabaigos buvo patvirtinti šie asmenys:

 • Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekane – doc. dr. Rita Bendaravičienė
 • Gamtos mokslų fakulteto dekanu – prof. dr. Saulius Mickevičius
 • Humanitarinių mokslų fakulteto dekane – doc. dr. Rūta Eidukevičienė
 • Katalikų teologijos fakulteto dekanu – doc. dr. Benas Ulevičius
 • Menų fakulteto dekane – prof. dr. Jurgita Staniškytė
 • Muzikos akademijos dekanu – doc. dr. Saulius Gerulis
 • Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto dekanu – prof. dr. Šarūnas Liekis
 • Socialinių mokslų fakulteto dekane – doc. dr. Aurelija Stelmokienė
 • VDU Botanikos sodo direktoriumi – dr. Nerijus Jurkonis
 • Inovatyvių studijų instituto direktore – prof. dr. Airina Volungevičienė
 • Švietimo akademijos Edukologijos tyrimų instituto direktore – prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė

Laikinai dekanų pareigas eiti patvirtinti šie asmenys:

 • Teisės fakulteto l.e.p. dekane – dr. Aušrinė Pasvenskienė
 • ŽŪA Agronomijos fakulteto l.e.p. dekane – doc. dr. Aida Adamavičienė
 • ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakulteto l.e.p. dekanu – doc. dr. Bernardas Vaznonis
 • ŽŪA Žemės ūkio inžinerijos fakulteto l.e.p.dekanu – doc. dr. Rolandas Domeika
 • ŽŪA Miškų ir ekologijos fakulteto l.e.p.dekanu – prof. dr. Edmundas Bartkevičius
 • ŽŪA Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto l.e.p. dekanu – doc. dr. Algis Kvaraciejus

VDU Švietimo akademijos kanclerę prof. dr. Liną Kaminskienę ir VDU Žemės ūkio akademijos kanclerę prof. dr. Astridą Miceikienę universiteto Taryba patvirtino 2020 m. lapkričio 25 d. vykusio posėdžio metu

Senato posėdžio metu patvirtinti Studijų reguliamino 144, 152, 156 ir 157 punktų pakeitimai, kurie įsigalios nuo 2021 m. rudens semestro. Studijų reguliamino pakeitimai numato galimybę studentams ar klausytojams vieną kartą perlaikyti kolokviumą, jei buvo gautas neigiamas jo įvertinimas. Taip pat paliekama teisė vieną kartą studentui nemokamai perlaikyti egzaminą, jei studentas ar klausytojas iš jo gavo neigiamą įvertinimą.

Senato posėdyje patvirtinti ir trijų Senato komitetų – Studijų, Mokslo, Strategijos ir valdymo – nuostatai. Dokumentai bus paskelbti universiteto internetinėje svetainėje, skiltyje „Senato dokumentai“.

Vasario 10 d. 14 val. vyks Senato narių diskusija apie mokslą ir tyrimus universitete.