VDU ir LSMU pasirašė sutartį dėl bendrų gretutinių studijų

Visuomenės sveikatos studentams – gretutiniai informatikos įgūdžiai, būsimiesiems informatikams – žinios apie sveikatos priežiūros sistemą. Dvi Kaune veikiančios aukštosios mokyklos – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) ir Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) – kitais mokslo metais pradeda abipuses gretutines studijas.

Jau kitais mokslo metais LSMU visuomenės sveikatos bei VDU informatikos sistemų pirmosios pakopos programų studentai galės rinktis papildomas, kvalifikaciją praplečiančias gretutines studijas. Visuomenės sveikatos studentai mokysis programavimo, įgis duomenų stebėsenos ir analitikos įgūdžių, o būsimieji informatikai gilinsis į sveikatos priežiūros sistemą, mokysis prižiūrėti ir tobulinti e-sveikatos sistemas, kurti inovatyvius sveikatos technologijų produktus ir paslaugas.

Tai numatyta tarp LSMU ir VDU pasirašytoje sutartyje dėl gretutinių studijų programos „Visuomenės sveikata / Informatikos sistemos“ vykdymo. Sutartį pasirašė LSMU rektorius prof. Remigijus Žaliūnas ir VDU rektorius prof. Juozas Augutis.

Gretutinės laipsnio nesuteikiančios studijos vyks abiejuose universitetuose, bus laisvai pasirenkamos, vyks kartu su pagrindinėmis studijomis ir praplės būsimųjų specialistų kvalifikaciją šiuo metu visuomenei itin aktualių sričių žiniomis bei gebėjimais.

VDU rektorius prof. Juozas Augutis pabrėžė, kad šiuolaikiniame pasaulyje nebeužtenka vienos srities žinių. Vis sparčiau tobulėjančios technologijos keičia ekonomikas ir visuomenes, transformuoja fizinį pasaulį. Lietuvai ir pasauliui reikia aukšto lygio specialistų, turinčių kelių sričių žinių ir gebančių spręsti daugiasluoksnius klausimus.

„LSMU yra lyderiaujantis sveikatos mokslų srityje, VDU turi ilgametes tradicijas mokslą ir studijas organizuojant kelių disciplinų sandūroje. Tikiu, kad sujungus dviejų universitetų patirtį, studentams suteiksime platesnes galimybes“, – teigė prof. J. Augutis. Jis pridūrė, kad šis bendradarbiavimas svarbus ir dėl dar vienos priežasties. Lietuvos universitetai yra globalios akademinės bendruomenės dalis – pasaulyje jie yra atpažįstami ir vertinami. Tačiau ypač svarbu megzti tvirtas partnerystes su artimiausiais kolegomis – aktyvus akademinis gyvenimas yra ir brandaus miesto požymis.

Pasak LSMU rektoriaus prof. Remigijaus Žaliūno, didžiuliam įvairių gydymo įstaigose kaupiamų duomenų kiekiui tvarkyti, prižiūrėti bei analizuoti reikia specialistų, išmanančių abi – ir sveikatos priežiūros, ir informacinių technologijų – sritis. Sparčiai plėtojasi ir įvairių sveikatinimo technologijų sritis.

„Tikimės, kad dviejų universitetų sinergija pasitarnaus visuomenei itin aktualių sričių plėtrai, padidins būsimųjų specialistų galimybes įsidarbinti“, – sakė prof. R. Žaliūnas.

Abipusių gretutinių visuomenės sveikatos studijų programą kūrė abu universitetai. Pasak LSMU Visuomenės sveikatos fakulteto dekanės prof. Ramunės Kalėdienės, pokyčiai studijų programoje inicijuoti atsižvelgus į keletą svarbių tendencijų: tai, jog valstybės mastu pirmenybę teikiamai e-sveikatos sistemos plėtrai stinga specialistų, ir tai, jog visuomenės sveikatos specialistams itin reikalingi įgūdžiai naudoti programavimo kalbas, analizuoti didžiuosius ir atviruosius duomenis, vykdyti nuolatinę sveikatos duomenų stebėseną.

Pasak prof. R. Kalėdienės, visuomenės sveikatos mokslas, specialistų gebėjimai itin didelės svarbos įgijo COVID-19 pandemijos akivaizdoje. LSMU Visuomenės sveikatos fakultetas ėmėsi iniciatyvos suburti mokslininkus pandemijos eigai prognozuoti.

„Tačiau specialistų, gebančių kurti ir taikyti įvairius prognostinius modelius, LSMU nerengia. Akivaizdu, kad šių gebėjimų specialistų labai trūksta, nes prognozuoti gali tekti ne vien šios pandemijos eigą“, – pastebėjo profesorė.

Tad besimokantieji šioje LSMU ir VDU gretutinių studijų programoje, be visuomenės sveikatos, žmogaus anatomijos, sveikatos politikos ar bioetikos dalykų, taip pat mokysis ir epidemijų prognozių.

Atsižvelgiant į pirmakursių poreikius, naujosios gretutinės studijos įstojusiems prasidės nuo pavasario semestro.