VDU ir UAB „Intelektika“ vykdo bendrą projektą MUZIKA

2021 m. balandžio mėn. 1 d. Vytauto Didžiojo universitetas ir universiteto atžalinė įmonė UAB „Intelektika“ pradėjo įgyvendinti projektą „Dirbtinio intelekto ir giliojo mokymosi technologijomis grįsto virtualaus mokytojo groti muzikos instrumentais technologijos komercinimas (MUZIKA)“  Nr. 01.2.2-MITA-K-702-11-0011.

Projekto tikslas ir rezultatai – vykdant projektą MUZIKA, bus sukurta mobiliuose įrenginiuose (išmaniuosiuose telefonuose ir planšetiniuose kompiuteriuose) veikianti virtualaus mokytojo asistento aplikacija, mokinanti groti populiariais pučiamaisiais muzikos instrumentais. Bus atlikti papildomi tyrimai, kurie leis adaptuoti esamą automatinės muzikos transkripcijos (AMT) technologiją muzikos mokymo reikmėms ir sukurti dirbtinio intelekto technologijomis grindžiamą, pedagogiškai motyvuotą mokytojo ir studento grįžtamojo ryšio sistemą.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 priemonę „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“. Projekto biudžetas – 100 000 Eur.

Šaltinis