VDU mokslininkai prisidės prie unikalios mokymosi platformos kūrimo

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (LKA) ir Mykolo Romerio universitetas (MRU) inicijavo projektą, kuriuo siekia sukurti unikalią informacinės erdvės stebėjimo, atpažinimo ir aptikimo sistemą NAAS. Tokia MRU ir LKA kuriama integruota mokymosi platforma bus viena pirmųjų Europos Sąjungoje. Lapkričio pabaigoje LKA ir MRU pasirašė sutartis su projekto pirmajame etape dalyvauti atrinktomis Lietuvos ir užsienio mokslo institucijomis, tarp kurių ir Vytauto Didžiojo universitetas, bei privačiomis kibernetinio saugumo srityje dirbančiomis įmonėmis.

„Kibernetinio saugumo ir gynybos įmonės bei aukštojo mokslo institucijos sutelkia jėgas – jos labai domisi ir palankiai sutinka iniciatyvą kurti naują, rinkoje dar neegzistuojančią informacinio poveikio atpažinimo ir analizės sistemą. Svarbu mus tai, kad įgyvendindami šį projektą galime paskatinti Lietuvos įmones, mokslo įstaigas drąsiau žengti į naujų, bet labai rinkai reikalingų produktų, kūrimą, ryžtingiau investuoti savo turimą mokslinį potencialą ir, galiausiai, eksportuoti sukurtą sistemą kitoms šalims”, – sako LKA Gynybos inovacijų centro direktorius ir NAAS projekto vadovas Simonas Aleksandravičius.

Projektas bus įgyvendinamas trimis etapais. Lapkričio pabaigoje baigta atranka į pirmąjį – sprendimo koncepcijos sukūrimo – etapą. Į jį pateko Kauno technologijos universitetas kartu su partnere CERTH (Graikija), Vytauto Didžiojo universitetas kartu su TNO (Nyderlandai), UAB „Elsis Pro” kartu su UAB „Tildė informacinės technologijos”, UAB „NRD CS” kartu su Vilniaus kolegija. Jie atrinkti LKA ir MRU paskelbus tarptautinį inovatyvų ikiprekybinio pirkimo konkursą.

Pirmajame etape Vytauto Didžiojo universiteto komanda, kuriai vadovauja Informatikos fakulteto (IF) dekanė Daiva Vitkutė-Adžgauskienė, kaip ir kitos projekte dalyvaujančios Lietuvos aukštosios mokyklos, dalyvaus koncepcijos kūrimo procese.

Antrajame etape atrinkti trys paslaugų teikėjai prisidės prie NAAS sistemos prototipo kūrimo. Pagal sukurtą prototipą atrinkti du projekto dalyviai trečiajame etape kurs bandomąją partiją ir išbandys su pasiūlyta testuotojų komanda.

Projektas yra įgyvendinamas nuo 2020 m. kovo 2 d. iki 2022 m. vasario 28 d. Jis finansuojamas iš 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos.

Pasak projekto vadovo S.Aleksandravičiaus, projekto galutinis tikslas – sukurti efektyvią ir šiuolaikišką mokslo ir studijų ekosistemą, kuri sudarys sąlygas aukštosioms mokykloms rengti nacionalinio, visuomenės ir viešojo saugumo specialistus ir vykdyti mokslinę veiklą, apimančią informacinį saugumą, informacinių ir hibridinių grėsmių analizes, integruotą (interneto ir kinetinės) informacinės erdvės stebėjimą ir galimai nusikalstamo turinio analizę. Numatoma, kad sistema veiks dirbtinio intelekto, sukauptų duomenų apdorojimo, savaime apsimokančių sistemų ir kitų naujausių IT sprendimų pagrindu.

Projekto metu sukurta technologinė platforma leis vykdyti mokslinius tyrimus, kurių rezultatais galės pasinaudoti tarptautinės ir šalies institucijos: Lietuvos aukštosios mokyklos, specializuoti mokslinių tyrimų ir inovacijų vystymo centrai, Lietuvos kariuomenė, LR žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, LR Prezidentūra, LR Vyriausybė, LR ministerijos ir kitos ES institucijos pagal savo kompetencijos sritis.

MRU Saugumo laboratorijos vadovė prof. Regina Valutytė teigia, kad šis projektas – ne tik mokslinis, jis taip pat sudarys galimybes universitetams tinkamai rinkai paruošti informacijos saugumo specialistus, galinčius sėkmingai suvaldyti ir įveikti šiuo metu bei ateityje kylančias kibernetinio saugumo grėsmes.

Pradėję šią iniciatyvą, LKA ir MRU siekia mažinti atskirtį tarp mokslininkų ir praktikų veiklų, padėti Lietuvos ir tarptautinėms institucijoms – kibernetinio, informacinio ir hibridinio saugumo srityse įgyti naujų žinių, atlikti tyrimus, išbandyti ir pritaikyti inovatyviomis technologijomis pagrįstas paslaugas, siūlyti pažangius sprendimus.

NAAS projektas – tarpdisciplininė iniciatyva, apjungianti įvairius technologinius, socialinius ir organizacinius aspektus. Bus siekiama, kad studijų organizavimas, mokslo tiriamieji darbai ir inovacijų vystymo iniciatyvos atlieptų aktualius saugumo fenomenus bei kylančias grėsmes. Projekte numatomas bendradarbiavimas su kuriamų paslaugų naudotojų atstovais, įvairių saugumo sričių ekspertais.