VDU mokslininkams „Technorama 2016“ įvertinimai

Gegužės 19 d. vykusiame jaunųjų mokslininkų parodoje-konkurse „Technorama 2016“ tarp 70 inovatyvių idėjų turinčių komandų dalyvavo ir trys Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) atstovai bei jaunasis kūrėjas iš VDU Rasos gimnazijos.

Gyvoji istorija: virtuali tarpukario Kauno rekonstrukcija

Parodoje dalyvavo ir VDU Informatikos fakulteto (IF) Multimedijos laboratorijos studentai, kuruojami IF dėstytojo dr. Egidijaus Vaškevičiaus su projektu „Virtualybės“.

Kaunas – akademinis miestas, pasi­žymintis unikaliais modernios archi­tektūros sprendimais. Šiandien Kau­nas gali didžiuotis universitetų gausa, kūrybinėmis erdvėmis. Miestas atvi­ras dabarčiai ir ateičiai. O kaip buvo prieš šimtą metų? Ta išsiaiškinti padeda projektas „Virtualybės“ ir siūlo vieno mygtuko paspaudimu persikelti į Smetoninę Lietuvą, pasivaikščioti po Kauno senamiestį, patiems įsitikinti, kodėl Kauno tarpukario architektūrai suteiktas Europos paveldo ženklas.

Kūrėjai pasakoja, kad žaidimams būdingų elementų taiky­mas leidžia inovatyviai pristatyti tarpu­kario Kauną, įtraukti žiūrovą į smagų pasivaikščiojimą senamiesčio gatvelė­mis, supažindinti su gyventojais, išgirs­ti miesto garsus. „Žaidybinimo techno­logijų taikymas edukacijoje sudaro sąlygas parodyti šalies istoriją naujai: žaidėjui interaktyviai dalyvaujant, ku­riant realaus pasaulio situacijas. Šiame darbe naudojant senovines nuotraukas ir fotografijas buvo su­kurtas trimatis (3D) tarpukario Kauno senamiesčio maketas. Žaidėjas turi galimybę apžiūrinėti objektus, erdves bei sutiktus asmenis. Šiuo darbu sie­kiama pristatyti istorinį paveldą, lavinti kūrybinius gebėjimus ir motyvaciją mokytis“, – pasakoja VDU Informatikos fakulteto atstovai.

Daugiau informacijos