VDU mokslininkų kuriamas produktas – tarp inovatyviausių šalyje

Šiandieninis verslas tampa vis labiau neatsiejamas nuo mokslo, o šių dviejų sričių bendradarbiavimas ypatingai pasireiškė COVID-19 akivaizdoje, kuomet verslas ir mokslas susivienijo ieškodami bendro sprendimo kovai su pandemija ir jos padariniais. Pastebima tendencija, kad ne tik verslas vis labiau gręžiasi į mokslą kaip inovatyvių sprendimų šaltinį, bet ir patys mokslininkai imasi lyderystės: buria komandas ir įgyvendina savo idėjas kurdami atžalines įmones. Viena tokių – Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) įkurta įmonė UAB „Intelektika“, kurios kuriamas produktas įvardintas kaip vienas inovatyviausių šalyje.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) vadovo Ginto Kimčio teigimu, labai svarbu skatinti mokslininkų projektų komercializavimą, naujų produktų plėtojimą ir ypač naujų partnerysčių mezgimą su verslu, sudaryti kuo palankesnes sąlygas įmonėms ir universitetams įgyvendinti bendrus projektus, ieškoti sprendimų ir siekti bendrų rezultatų: „Ši sritis turi itin didelį potencialą, nes verslui yra suteikiama prieiga prie mokslinių laboratorijų, o mokslas, vykdydamas projektus, plėtoja savo kompetencijas ir didina  universitetų mokslo potencialą. Tik turėdami naujausias mokslines žinias galėsime užtikrinti, kad mūsų atliekami moksliniai tyrimai yra progresyvūs ir gali turėti įtakos įvairių sričių vystymuisi ir pažangai“.

MITA administruojama priemonė „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ suteikė pagalbą mokslininkams komercinti mokslinių tyrimų rezultatus – sukauptas žinias pritaikyti praktikoje ir paversti produktais, kuriuos galima parduoti. Mokslininkai sėkmingai kuria atžalines įmones ir rinkai pasiūlo inovatyvius produktus, siūlančius problemų sprendimus ne tik medicinoje ar gamyboje, bet ir gerinančius kasdienio gyvenimo, darbo kokybę. Didelį susidomėjimą priemone bei mokslo ir verslo bendradarbiavimu rodo ir didėjantis paraiškų skaičius – lyginant 2019 ir 2020 metus, pastaraisiais paraiškų skaičius augo bene 10 kartų, o sukurti projektai ir prototipai stebina savo rezultatais ir mokslininkų užmojais.

Dirbtinio intelekto ir giliojo mokymosi technologijomis grįstas virtualus mokytojas

Šiandien jau tapo įprasta kasdienę veiklą perkelti į skaitmeninę erdvę; mokymasis – ne išimtis. Vis dėlto, tobulinti profesionalius įgūdžius vis dar sudėtinga. Vytauto Didžiojo universiteto įkurta įmonė UAB „Intelektika“, komercindama universitete jau sukurtą automatinės muzikos transkripcijos (AMT) technologiją, kuria dirbtinio intelekto technologijomis grįstą mobilią aplikaciją, skirtą mokytis groti pučiamaisiais muzikos instrumentais pasitelkiant išmanųjį telefoną ir/arba planšetinį kompiuterį. Ateityje mokslininkai planuoja ir toliau kurti pedagoginę metodiką distanciniam mokymui naudojant mobiliąsias aplikacijas bei plėsti mokymo imtį kitais instrumentais.

2017–2020 m. laikotarpiu iš viso buvo paskelbti 5 kvietimai teikti paraiškas finansuoti atžalinių įmonių veiklos projektus pagal MITA administruojamą priemonę „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ ir pasirašytos 62 bendradarbiavimo sutartys, atveriančios galimybes mokslo žinias ir metodus panaudoti visuomenės labui. Skatinant mokslo ir studijų institucijų atžalinių įmonių kūrimą ir MTEP grįstų inovacijų komercinimą, iš viso 2017–2020 m. buvo skirta beveik 9 mln. eurų.

Šaltinis