VDU projekte – branduolinio turizmo plėtra Ignalinos AE regione

Sausio 29 d., pirmadienį, Vytauto Didžiojo universitete vyko VDU vykdomo projekto EDUATOM „Ignalinos atominės elektrinės (IAE) regiono branduolinio edukacinio turizmo plėtojimo didaktinės technologijos“ seminaras, kuriame dalyvavo mokslininkai, projekto vadovė prof. Natalija Mažeikienė, VDU rektorius prof. Juozas Augutis, tarptautinių ryšių prorektorė prof. Ineta Dabašinskienė, svečiai iš Visagino ir Ignalinos.

Praėjusį lapkritį tarptautiniai ekspertai šį projektą pripažino vienu iš svarbiausių ir finansuotinų projektų, skirtų vykdyti tikslinius mokslinius tyrimus sumanios specializacijos srityje. Projekto tikslas – moksliškai pagrįsti Ignalinos atominės elektrinės (IAE) regiono edukacinio maršruto kūrimo didaktinius sprendimus ir technologijas bei remiantis šio maršruto kūrimo atveju sustiprinti edukacinio turizmo ir mokslo komunikacijos metodologinį pagrindą.

Daugiau informacijos