VDU vykdo ES finansuojamą projektą „SEMANTIKA 2“

Vytauto Didžiojo universitetas pradėjo įgyvendinti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-527 priemonės „Lietuvių kalba informacinėse technologijose“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Lietuvių kalbos teksto sintaksinės-semantinės analizės informacinės sistemos viešųjų paslaugų vystymas (SEMANTIKA 2)“  Nr. 02.3.1-CPVA-V-527-01-0002.

Projekto tikslas – modernizuoti valstybinę informacinę sistemą LKSSAIS, vystyti ir kurti lietuvių rašytinės kalbos technologijų sprendimus ir elektronines paslaugas, kad jie geriau tenkintų kintančius valstybės, verslo ir gyventojų poreikius bei padėtų kurtų didesnę pridėtinę vertę skaitmeninėje ekonomikoje

Projekto metu bus modernizuota valstybinė informacinė sistema LKSSAIS, bus sukurti dvylika informacinių technologijų sprendimų, kurių pagrindu bus kuriamos trys naujos viešosios paslaugos – automatinė teksto tranksripcijos tekstu, automatinė santraukų sudarymo, tinkamos/norimos universitetinių studijų krypties pasirinkimo – ir modernizuota automatinė rašybos klaidų tikrinimo paslauga.

Projekto biudžetas – 2 939 453 Eur. Projektas  yra bendrai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projekto partneris – Kauno technologijos universitetas.


Šaltinis