XXI a. „pretendentai“

VDU IF absolventas Bronislovas Balvočius

Šiame dienoraščio įraše pakalbėsiu tema, kurią pristačiau „VDU Alumni – Studentams“ renginyje 2012 m. lapkričio 8d. Manęs, universiteto informatikos fakulteto absolvento, paprašė papasakoti studentams apie tai, jog IT žmonės tikrai nepražus, ras darbo ir dirbs tai kas patinka. Nors visiems TAI yra aišku, ieškojau kaip TAI pristatyti. Didelis dėkui žmonai, kuri padėjo prisiminti abiejų mėgtą serialą…

Įvadas

Kuo panašūs Steve‘as Jobs‘as, Bill‘as Gates‘as, Sigita Pečiulytė, Artūras Gruodis, Tomas Krilavičius,  Laimutis Telksnys, Audronė Jakaitienė, Mindaugas Liaukonis ar Kęstutis Šidlauskas? Vienų darbai plačiau žinomi, kitų mažiau. Vieni galbūt daug pasiekę, kiti dar daug pasieks. Vieni jų – VDU absolventai, kitiems neteko pas mus studijuoti. Vienų sąskaitos didesnės, kitų mažesnės. Vienus jų pažįstate, kitų galbūt – ne. Bet kokiu atveju, nujaučiate vieną bendrą atributą? Jie – tikrai susiję su informatika. Taigi, šiame trumpame asmenų sąraše esame mes visi ir jei būčiau turėjęs šio seminaro dalyvių sąrašą, tikrai jį būčiau įtraukęs…

Nenoriu jūsų nei virkdyti, nei paguosti, nei gąsdinti, nei nuraminti, juolab ne nuvilti, bet ir nesuteikti vilties, demotyvuoti ar motyvuoti. Mano tikslas yra atkreipti dėmesį į vieną reiškinį, kurio dalis esame mes patys – IT žmonės.

Renkasi bet ką, dirba bet ką

Jaunimo užimtumas, bedarbystė, motyvacijos dirbti stoka – tai žiniasklaidos antraštėse šmėžuojančios temos. Aišku, daug dalykų įtakoja ir pasaulinė, ir mūsų šalies ekonominė situacija, bet štai pora pavyzdžių.

2012-11-07 alfa.lt paskelbė ELTA žinutę „Po 12 klasių jaunuoliai stoja bet kur. Universitetai priima bet ką.” Akivaizdu, kad panašūs procesai vyksta, tačiau už akių užkliuvo frazė “Didelė lengvai pasiekiama aukštojo mokslo pasirinkimų galimybė jaunuoliams susuka galvas. Vos paragavę vienos specialybės duonos, užsimano kitos; galiausiai baigę studijas, atsiduria ten kur visai nesitikėjo. Baigę lietuvių filologijos studijas, dirba dviračių nuomos punkte. Baigę ekonomiką, kepa blynus.”

Kitas pavyzdys: „Su aukštuoju išsilavinimu – į statybas“ 2012-10-09 alfa.lt. rašo: “Į statybininkus rengiančius mokymo centrus vis dažniau ateina aukštąjį išsilavinimą įgijusių žmonių, kurių tikslas – išmokti amato ir išvykti svetur. Kvalifikuoti specialistai paklausūs ir tarp šalies darbdavių, nors jų jau mažiau nei prieš metus…”

Ar tai blogai, ar gerai? Nedrįsčiau vienareikšmiškai atsakyti, tačiau toliau pabandykime suprasti kas šiame margame pasaulyje yra IT žmonės ir ką jie veikia.

Žinių darbininkai

Nuo seno darbuotojai buvo skirstomi į darbininkus ir tarnautojus. Pastaruosius du dešimtmečius labai sustiprėjo trečia darbuotojų klasė – žinių darbuotojai (“knowledge workers” P. F. Drucker, T. H. Davenport). Žinių darbuotojai yra darbuotojai, kurių pagrindinis kapitalas – žinios. Tipiški pavyzdžiai – programinės įrangos inžinieriai, architektai, inžinieriai, mokslininkai ir teisininkai, kadangi jie “galvoja pragyvenimui” (angl. think for living).

Ką dirba žinių darbininkai? Jie paprastai analizuoja duomenis, kad nustatytų sąsajas, identifikuoja ir supranta tendencijas, apjungia atskiras žinių dalis į visumą, supranta procesų priežastis ir pasekmes, geba plačiai mąstyti, bet kai reikia, geba susiaurinti mąstymą ir koncentruotis į detales, kuria ar keičia organizacijas. Jiems visiškai netinka rutininiai darbai ir negali pakęsti paprastų operacijų vykdymo – kuo sudėtingiau, tuo įdomiau. Pažiūrėkit, argi – tai ne mes?! Informatikai?!

Priklausomai nuo įmonei keliamų tikslų, IT padalinio vieta ir IT žmonių vaidmuo organizacijoje yra skirtingi. Vien tik pažiūrėję į įmonės organizacinę struktūrą, galime įsivaizduoti IT žmonių veiklą ir vaidmenį šioje organizacijoje.

Vienu atveju, IT gali būti atskaitingi Finansų direktoriui. Tada jie didžiąją dalį savo darbo laiko spręs arba padės spręsti finansinės atskaitomybės, finansinės rizikos,  finansų planavimo ir kitas užduotis, kartas nuo karto padėdami automatizuoti kitų padalinių uždavinių sprendimą.

Kitu atveju, jei jie bus atskaitingi marketingo ar komercijos vadovui, labiau prisidės sprendžiant klientų aptarnavimo, ryšių su klientais, pardavimų organizavimo, reklamos klausimus, prižiūrės ir vystys įmonės tinklalapį ar elektroninę parduotuvę.

Dar kitu atveju, IT žmonės gali būti atskaitingi Gamybos direktoriui. Tada jie beveik visą savo veiklą skirs gamybos automatizavimui, gamybos proceso optimizavimui.

Gali būti, kad IT vadovas ir jo žmonės bus atskaitingi tiesiogiai įmonės vadovui arba net pats IT vadovas tuo pačiu metu bus ir įmonės vadovu. Tokia situacija labai aiškiai rodys, jog įmonės veikla labai priklauso nuo IT, IT yra šios įmonės vedlys, vizijos kūrėjas ir įgyvendintojas ir tik nuo IT veiklos priklauso visos įmonės sėkmė.

Bet kokiu iš anksčiau paminėtų atvejų, IT žmonėms tenka didžiulė atsakomybė, nes kokioje situacijoje bebūtų,  jie turės persikūnyti ir gerai suprasti finansininko, marketingisto, gamybininko, įmonės vadovo ar įmonės savininko, o taip pat įmonės klientų ar visuomenės lūkesčius ir tinkamai pritaikyti kosminiu greičiu tobulėjančias informacines technologijas jų poreikiams tenkinti.

Taigi, IT atstovų pasaulis yra įdomus ir išskirtinis, nes VISKAS pas JUOS labai greitai keičiasi (dar neatsikračiau savo Nokia 6xxx, o jau išėjo penktas iPhone‘as). VISKAS pas JUOS sudėtingėja (pvz. jei seniau TV ir buvo TV, kompiuteris ir buvo kompiuteris, telefonas ir buvo telefonas, o šiuo metu pabandykite atsakyti ar šie įtaisai tikrai labai skiriasi vienas nuo kito?). JŲ beveik niekas nesupranta (nei kiek kainuoja ir kodėl tokias sumas įmonės suverčia į „balą“, nei kokia rizika, nei kokia JŲ sukuriama vertė). Tačiau,  JŲ beveik visiems reikia ir ypač, kai kažkas nebeveikia arba jau turi konkurentai. Akivaizdu, kad nedaug kas geba būti JAIS, nes IT žmogus turi suprasti su kuo kalba, suprasti dėl ko dirba, mokėti paaiškinti kitiems ką jis daro, mokėti parodyti, kad jis sukuria vertę, mokėti “persikūnyti”, “apsimesti”, mokėti keistis ir padėti kitiems pasikeisti, būti greitas ir tvirtas (na, kartais ir įsiutęs). Ar ne per daug turi JIE visko mokėti???

Dar daugiau… Internetas nebėra toks nekaltas, kokį sugalvojo Tim Berners-Lee ir Ko… – tai konkurencinės kovos arena. Tuoj mūsų rūbų spintos, tualetai ir šaldytuvai bus prijungti prie visuotinio tinklo, tuoj vėl atsiras naujos verslo galimybės ir grėsmės. Kas padės patikrinti ar tikrai Facebook‘as, Google‘as ir kiti naudoja bei naudos mūsų asmens duomenis geriems tikslams?.. Kas apsaugos? Patars? Pagelbės? Ar ne per daug iššūkių ir darbų IT žmogui-žinių darbininkui?

„Pretendentas“

Ar pamenate apie 2000-uosius metus labai populiarų vienoje Lietuvos televizijų rodytą serialą „Pretendentas“ (angl. „pretender“)? Netinkamas angl. pavadinimo vertimas, tačiau jo šioje paskaitoje nekeisiu. Kaip apie „Pretendentą“ rašo imdb.com: “Ypatingų galių apdovanotas vyras, gebantis akimirksniu įgyti bet kokių įgūdžių ir žinių, pabėga iš slaptos agentūros ir keliauja per šalį įsidarbindamas skirtinguose darbuose bei padėdamas nepažįstamiems žmonėms.” Tame filme Jarod‘as sumaniai slapstosi nuo mis Parker ir kompanijos, bet tai jam nekliudo daryti gerus darbus.

Pristatysiu keletą šio serialo galimų epizodų santraukų.

S01E01. Programuotojas mažoje įmonėje. Iš karto po pabėgimo bei intensyvaus agentūros persekiojimo, Jarod’ui pavyksta įsidarbinti mažoje įmonėje programuotoju. Jis pastebėjo, jog naujos technologijos leidžia efektyviai reklamuotis ir tą pasiūlo įmonės savininkui. Savininkas labai apsidžiaugia ir leidžia šią idėją realizuoti. Jeigu ne mis Parker, lipanti ant kulnų, jis būtų dirbęs šioje įmonėje iki šiol. Teko sprukti, paliekant laimingą mažos įmonės savininką.

S02E01. Lotynų kalbos mokytojas. Padedamas puikių universiteto antikinės kultūros puoselėtojų, įgyja reikiamą kvalifikaciją ir įsidarbina vienoje Žaliakalnio gimnazijų lotynų kalbos mokytoju. Net mis Parker negalėjo patikėti, kad Jarod’as slėpsis dirbdamas lotynų kalbos mokytoju, nes anksčiau tokių jo savybių nebuvo pastebėjusi. Taip tris metus, jo niekas ir nepastebėjo, kol…

S03E02-E03. Padavėjas laive ir Bagažo skyriaus vadovas. …kol vieną dieną, mis Parker gavusi slaptos informacijos iš universiteto apie vieną informatiką, įgijusį lotynų kalbos ir antikinės kultūros sertifikatą, suprato, jog – tai JIS. Paieškų laukas greitai susiaurėjo ir Jarod’ui teko bėgti iš šalies. Pretendentas apsimetęs geru anglų kalbos ir aptarnavimo sferos žinovu, įsidarbina padavėju laive, kuris plaukioja po visą pasaulį. Ten įgydamas vis naujų įgūdžių, pagelbėja keliauninkams. Laivo vadovybė netrukus įvertina jo gebėjimus ir paskiria Bagažo skyriaus vadybininku. Vieną vakarą, paskambina viršutinio denio keleivis ir paprašo užeiti pas mis Parker, atrakinti užsikirtusios lagamino spynos.  Pretendentas supranta, jog reikia sprukti…

S04E18. Dizaineris laikraščio redakcijoje. Jarod’as  grįžta į šalį ir tampa didžiausio studentiško laikraščio techniniu redaktoriumi. Kaip ir priklauso, konspiraciniais sumetimais, dirba naktimis. Vieną naktį, negeriečiai perima laikraščio maketą ir supranta, jog Jarod’as visai čia pat. Prasideda gaudynės.

S05E12. Sistemų analitikas didelėje įmonėje. Turėdamas puikių žinių ir įgūdžių, nesunkiai įsidarbina Sistemų analitiku didelėje naftos perdirbimo kompanijoje nuošalioje ramioje šalies vietoje. Padeda diegti sudėtingas ERP sistemas, finansų analizės sistemas ir kita. Po kelių metų, mis Parker, perėmusi slaptą informaciją valstybės institucijoms, greitai aptinka pretendento pėdsakus ir vėl mina ant kulnų.

S05E40. Barmenas Šventojoje. Jarod’as, jau dirbęs panašų darbą, nesunkiai pritampa naujoje aplinkoje ir vadovauja dailių padavėjų komandai, besirūpinančiai šalies miestų ir miestelių piliečių poilsiu.

S05E102. IT projektų vadovas. Vienas iš labiausiai įtemptų epizodų. Jarod‘ui nebėra kur slėptis ir jis keliauja po įvairias šalis, apsimesdamas IT projektų vadovu ir dirbdamas su Mozambiko, Butano, Gvatemalos vyriausybėmis bei Švedijos, Latvijos ir Norvegijos privačiomis kompanijomis. Mis Parker tapo sunku sekti senomis priemonėmis, bet technologijos tobulėja… GPS’ai, Facebook’ai, iPhone’ai vėlgi palengvina darbą…

S12E12. IT auditorius. Pretendentas pastebėjo, jog prasidėjo krizė ir galima padėti banke dirbantiems žmonėms. Ten naudojamos aukštos technologijos leis apsiginti ir nuo mis Parker ir Ko. Jis ten stebi procesus ir padeda apginti banko svarbiausią turtą – informaciją, bet … ir t.t.

O kur dar epizodai apie Jarod‘ą-dėstytoją, Jarod‘ą-vidaus auditorių ar Jarod‘ą-šiaip gerą žmogų?..  Aišku, kad supratote, jog ši Jarod‘o istorija – tik vieno šio universiteto IF absolvento CV atspindys. Taip pat akivaizdu, kad panašias istorijas būtų galima papasakoti apie kiekvieną iš jūsų, kiekvieną iš mūsų.

Viską apjungiant

Viso šio, atrodo suplakto, pasakojimo loginė seka yra sekanti: visi dirba „bileką“, priima „bilekur“. IT žmonės taip pat dirba daug ką, yra paslaptingi ir turi viską mokėti. Bei gi atskiro „pretendento” pasakojimas įrodo, kad iš tiesų TAI vyksta… Tik kas – TAI?

Sugalvojau terminą. Tegul sociologai toliau patys aiškinasi, bet man pačiam – aiškiau. „Pretenderizmas” – šiuolaikinės visuomenės reiškinys, kai žinių darbuotojai, nebijodami pokyčių, drąsiai imasi spręsti įvairius uždavinius, tuo pačiu niekada nesustodami mokytis ir tobulinti savo įgūdžius įvairiose srityse.

Gi tam turime visas sąlygas? Turime daug prieinamos informacijos ir būdų ją pasiekti (google, wiki, …), daug įvairių būdų įgyti naujų įgūdžių (youtube, kinect, …) ir net penkiametis, žaidžiantis Minecraft‘ą ir ką tik išmokęs užrašyti savo vardą, manosi žinąs viską (arba, jei rimčiau – tai žino VISKĄ). Šiandien Jarod’as būtų nykus masinis reiškinys, turėtų didžiulę konkurenciją ir išnyktų tarp kitų dabartinių jarod‘ų.

Nors šio reiškinio pasekmės dar nėra ištirtos, bet ar nemanote, jog IT žmonės šiame reikale turi daug rimtų privalumų? Pamenat, kai kalbėjome apie JŲ pasaulį ir reikalingas savybes išgyventi tame pasaulyje? Taigi, MUMS SEKASI, NES MES – INFORMATIKAI!

Tačiau, nenustebkime, jei: dirbsime daug darbų ir mūsų įgūdžiai greitai sens; nebūdami atviri pokyčiams, užleisime vietą kitiems; nedėdami pastangų, nedaug tepasieksime; ar pagaliau, nesimokydami visą savo gyvenimą, neužsidirbsime pensijai!

Būkime VDU IF Jarod‘ai ir mis Parker‘ės – XXIa. „pretendentai“ – “ypatingų galių apdovanoti vyrai ir moterys, gebantys greitai įgyti bet kokių įgūdžių ir žinių, kurie baigę Vytauto Didžiojo universitetą keliauja po Lietuvą ir pasaulį, be problemų įsidarbina skirtinguose darbuose bei padeda žmonėms.”!

Pristatymas