Liūdime dėl prof. habil. dr. A. L. Telksnio netekties

 

Vytauto Didžiojo universiteto bendruomenė liūdi dėl profesoriaus Adolfo Laimučio Telksnio netekties. Prof. habil. dr. A. L. Telksnys (g. 1930 m. lapkričio 24 d.) buvo inžinierius elektrotechnikas, technikos mokslų habilituotas daktaras, profesorius, Lietuvos mokslų akademijos narys (nuo 1994 m. akademikas), VDU Garbės profesorius, lietuviškų skaičiavimo mašinų kūrėjas, kuris kaip mokslininkas, inovatorius ir pedagogas padarė didžiulę įtaką informatikos ir interneto raidai Lietuvoje.

1953 metais mokslinę veiklą pradėjęs A. L. Telksnys per savo gyvenimą paskelbė 162 mokslinius straipsnius bei padarė 6 išradimus. 1960 metais, pradėjęs dirbti Vilniaus skaičiavimo mašinų gamyklos vyriausiuoju konstravimo biuro inžinieriumi, jis dalyvavo kuriant pirmuosius lietuviškus kompiuterius, tarp jų – rašto ženklus atpažįstančią mašiną „RŪTA 701“. 1991 metais jo pastangomis pradėjo veikti pirmasis šalyje nepriklausomas, palydovinio ryšio interneto kanalas, padėjęs pamatus Lietuvos akademiniam interneto tinklui LITNET, kurio valdybos ilgamečiu pirmininku jis buvo išrinktas.

2002 m. prof. A. L. Telksnys kartu su bendraminčiais inicijavo projektą „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN“, kurio tikslas buvo sukurti galimybę Lietuvos kaimų ir miestelių gyventojams bei institucijoms naudotis greitaeigiu interneto ryšiu. Šio projekto rezultatai ženkliai prisidėjo prie Lietuvos tapimo viena iš pirmaujančiųjų pasaulio valstybių greitaeigio interneto srityje.

Daugiau kaip penkis dešimtmečius tęsėsi aktyvi prof. A. L. Telksnio mokslinė veikla: jis vykdė atsitiktinių signalų ir jų savybių atpažinimo tyrimus, sukūrė originalią teoriją ir konstruktyvius metodus atsitiktinių procesų pasikeitimams atpažinti, kartu su mokslininkų kolektyvu užsiėmė širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinės būsenos analize ir atpažinimu, pasitelkiant širdies ritmogramas. Tyrimų rezultatai paskelbti 162 moksliniuose straipsniuose, užregistruoti 6 išradimai.

Vainikuojant teorinių ir eksperimentinių tyrimų patirtį, prof. A. L. Telksnys inicijavo projektus LIEPA ir LIEPA-2 (2013–2020 m.), kurių įgyvendinimo metu buvo sukurti lietuvių šnekos atpažinimo ir sintezės varikliai bei paslaugos, skirtos asmeniniams kompiuteriams, išmaniesiems mobiliesiems įrenginiams ir robotams.

Prof. A. L. Telksnys aktyviai dalyvavo įvairiose veiklose: buvo ilgametis Lietuvos mokslo tarybos narys ir Lietuvos mokslų akademijos Elektronikos ir informatikos sekcijos pirmininkas, Lietuvos informacinės visuomenės plėtros strateginio plano ir koncepcijos rengimo ekspertų grupės vadovas, Informacinių technologijų ir telekomunikacijų plėtros strategijos ekspertų grupės vadovas, Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklo LITNET valdybos pirmininkas.

Prof. A. L. Telksnio pasiekimai įvertinti Lietuvos Valstybinėmis premijomis (1968 m. už skaičiavimo mašinos „RŪTA 701“ sukūrimą ir 1980 m. už darbų ciklą „Nestacionarių atsitiktinių procesų atpažinimo teorija ir metodai“) bei Lietuvos mokslo premija (2008 m. už informacines technologijas lietuvių kalbai ir kultūrai), už mokslinę ir visuomeninę veiklą apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komodoro kryžiumi (2021 m.), Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi  (2001 m.), Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos „Naujojo knygnešio“ apdovanojimu, viso gyvenimo veikla ir darbais ženkliai prisidėjus prie Lietuvos informacinės visuomenės plėtros procesų spartinimo ir raidos (2014 m.). 1998 metais jam suteiktas KTU garbės daktaro vardas.

Vytauto Didžiojo universitete profesorius Adolfas Laimutis Telksnys dirbo daugiau nei du dešimtmečius – nuo 1993 m. iki 2020 m. Čia jis skaitė procesų analizės ir atpažinimo paskaitas bakalauro ir magistro studentams, vadovavo daktaro disertacijų rengimui (parengtos ir apgintos 5 disertacijos), dalyvavo doktorantūros komitetų veikloje, vadovavo magistro ir bakalauro baigiamųjų darbų komisijoms, informatikos krypties studijų programų komitetams. Prof. A. L. Telksnys buvo išrinktas atkuriamojo ir vėlesnių VDU Senatų nariu.

2022 m. gegužės 25 d. prof. habil. dr. A. L. Telksniui buvo suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto garbės profesoriaus vardas už jo reikšmingus pasiekimus informacinių technologijų srityje, nuopelnus Vytauto Didžiojo universitetui bei Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje.