Universiteto doktorantei – LMA premija už mokslo darbą

VDU doktorantei Monikai Briedienei Lietuvos mokslų akademija skyrė premiją už mokslo darbą „Automatinis autoriaus charakteristikų nustatymas iš lietuviško nenorminės kalbos teksto“ (darbo vadovė – prof. dr. Jurgita Kapočiūtė-Dzikienė).

M. Briedienės magistro darbe sprendžiamas autoriaus charakteristikų (lyties, amžiaus, išsilavinimo, šeimyninės padėties bei asmenybės tipo) nustatymo uždavinys, taikant automatinius metodus. Uždavinys, turint labai trumpus tekstus (apie 24 žodžių) ir nenorminę lietuvių kalbą, mūsų kalba yra sprendžiamas pirmą kartą. Darbe yra atsakoma į pagrindinę problemą: kaip teisingai pasirinkti metodus (jų parametrus, požymių tipą), kurie leistų kuo tiksliau automatiškai nustatyti autoriaus charakteristikas iš nenorminės lietuvių kalbos teksto – kai turimas tik pats tekstas, tačiau jokia kita informacija apie autorių nėra žinoma.

Doktorantei skirta viena iš 2018 m. LMA premijų aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso nugalėtojams.

Sveikiname!